ร้านค้าปลอดภาษี

เกี่ยวกับ ร้านค้าปลอดภาษี

ร้านค้าปลอดภาษี ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ บุหรี่ ต่างประเทศ เครื่องสำอาง นาฬิกาแบรนด์ดัง ขนมประเภทช๊อกโกแลต และสินค้าประเภทของฝากที่ระลึก